Hvem er vi?

Om oss

Takstfag tilbyr en helhetlig tjeneste bestående av taksering av tomter og eiendom, uavhengig kontroll (UK), byggesøknader og tegning. I tillegg utarbeider vi FDV-dokumentasjon for kunde, lager energiberegninger, utfører lufttetthetsmålinger og byggelånsoppfølging.

Vi har over 20 års erfaring innen bygg og anlegg, og samarbeider tett med både utbyggere, meglere og privatpersoner.

Vi er sertifisert etter våtromsnormen med sertifikat A og C.

Takstfag er medlem av Norsk Takst. Vi har sertifisering hos DNV-GL, innen Tilstandsrapport NS3600.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Det Norske Veritas
Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

Vi bistår med takst, byggesøknader, tegning av bygg og mer i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Indre Østfold

Taksering

Takstfag AS tilbyr tjenester innenfor taksering av bolig og eiendom, som verditakst, tilstandsrapport, forhåndstakst, byggelånsoppfølging, reklamasjonsrapport og energimerking av boliger.

Tegning av bygg

Vi utfører tegninger av bygg, hovedsakelig innenfor tiltaksklasse 1.

Visuell og teknisk fremstilling av bygg blir viktigere og viktigere, både med tanke på søking til kommune, og generelt i prosjekteringsfasen.

Vi er behjelpelige med tegninger både av liten og stor karakter, og kan også bistå i prosjekteringsfasen dersom dette er ønskelig. 

Byggesøknader

Søknadsprosessen kan være tungrodd og lite oversiktlig. Vi er behjelpelige med hele søknadsprosessen fra start til slutt.

Vi har også kompetanse på søknader der dispensasjon og unntak fra tekniske krav er et tema. Dette er kan være aktuelt ved søknad om bruksendringer, bygging i strandsonen eller i landbruksområder. 

Uavhengig kontroll

01.01.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. 

Les mer ...

FDV-dokumentasjon

All FDV-dokumentasjon som utarbeides som ledd i byggeprosessens ulike faser som nødvendig grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget, skal holdes ajour og være i overensstemmelse med byggverket, slik det faktisk er utført ved overlevering til eier. 

Les mer ...

Andre tjenester

Takstfag tilbyr også en rekke andre tjenester. Trykk "Les mer" for en oversikt over disse.

Les mer ...

Prisliste Takst

pr 01.01.2024, alle priser er eks. MVA

Les mer ...

Prisliste Byggesak

pr 01.01.2024, alle priser er eks. MVA

Les mer ...

Prisliste Tegning

pr 01.01.2024, alle priser er eks. MVA

Les mer ...

Prisliste Diverse

pr 01.01.2024, alle priser er eks. MVA

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid